top of page

2022 Outstanding Women in Mining Awards by WMRM


Уул Уурхайн салбарын шилдэг эмэгтэй ажилтан шалгаруулах шагналд хамт олноо нэр дэвшүүлэхийг урьж байна.


Манай төрийн бус байгууллага уул уурхайн салбарт ажиллаж буй эмэгтэйчүүдийг чадваржуулах, салбартаа тэргүүлэх, хөгжих талаас нь дэмжин ажилладаг билээ. Иймд та Уул уурхай ашигт малтмалын салбарын эмэгтэйчүүдийн холбооны нэрэмжит 2022 оны шагналд уул уурхайн салбарт ажиллаж буй чадварлаг, үлгэр дуурайлал болсон эмэгтэйчүүдээ дэмжин, нэр дэвшүүлээрэй. Нэр дэвшүүлэх дараах 5 номинацад QR код уншуулан орж илгээнэ.


1. ОНЫ ШИЛДЭГ ЭМЭГТЭЙ

2. ЖЕНДЕРИЙН ТЭГШ ЭРХИЙГ ДЭМЖИГЧ

3. ӨСӨХ ИРЭЭДҮЙТЭЙ ЭМЭГТЭЙ

4. ШИЛДЭГ ЭМЭГТЭЙ ОПЕРАТОР/ТЕХНИКИЙН АЖИЛТАН

5. ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭГЧ ХЭЛТЭС, АЛБА, КОМПАНИУДЫН ОНЫ ШИЛДЭГ АЖИЛТАН


Нэр дэвшүүлэх цахим маягтын холбоос: https://forms.office.com/r/xrg5rxBS4b

2022 оны 3-р сарын 8 хүртэл маягтыг хүлээж авах тул та бүхэн амжиж явуулаарай!

-------------------------

2022 Outstanding Women in Mining Awards by WMRM

We are pleased to announce the Outstanding Women in Mining Awards 2022 to distinguish the achievements of individuals who have made a significant contribution to the Mongolian mining sector.


Women in Mining and Resources Mongolia (WMRM) is a not-for-profit, non-government organization founded with a mission to promote and guide women in the mining sector, their role, and advancement in the industry. To nominate an individual for one of the awards, please fill out one of the below electronic forms by scanning QR code.


1. OUTSTANDING WOMAN IN MINING AND RESOURCES

2. GENDER DIVERSITY CHAMPION

3. RISING STAR OF THE YEAR

4. OUTSTANDING OPERATOR/TECHNICIAN/TRADESWOMAN

5. OUTSTANDING WOMAN IN SUPPORT SERVICES


Electronic form link: https://forms.office.com/r/xrg5rxBS4b

We are accepting nomination submissions until 8 March 2022.


6 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page